CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_058
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا گراوند - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، بروجرد ، ایران
محمد حسن جنانی - عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، بروجرد ، ایران

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای بررسی افشای اطلاعات از شاخص های به موقع بودن و قابلیت اتکا بهره برده ایم . جامع آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اطلاعات و داده های لازم برای بررسی و آزمون فرضیه ها از صورت های مالی این شرکت ها استفاده شده است . داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews۸ و روش داده های پانلی تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابط معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر بین افشا اطلاعات با متغیر اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
قابلیت اتکا ، به موقع بودن ، اقلام تعهدی ، افشای اطلاعات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540488/