CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی دانش نگرش و مهارت نیروهای درمانی پلیس دربحران های هسته ای بیولوژیکی شیمیایی در مرکز درمانی پلیس مشهد

عنوان مقاله: بررسی دانش نگرش و مهارت نیروهای درمانی پلیس دربحران های هسته ای بیولوژیکی شیمیایی در مرکز درمانی پلیس مشهد
شناسه (COI) مقاله: EDUMNGT02_026
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد قراری - دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آزموشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ایران
محمد ولی رشیدی - دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آزموشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ایران
شیرین دانایی - دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آزموشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ایران

خلاصه مقاله:
با توجه به تهدیدات دشمن در مورد استفاده از سلاح های شیمیایی هسته ای و بیولوژیکی بدون شک چگونگی پاسخ و محافظت در برابر این عوامل به ویژه برای کارکنان درمانی پلیس درهنگام برخورد با بحرین مصدومان نظامی و غیر نظامی این حوادث از ضروری ترین نیاز های آموزشی و الویت های اساسی است هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی نگرش و مهارت نیروهای درمانی پلیس در مورد سلاح های شیمیایی هسته ای و بیولوژریکی در مرکز درمانی پلیس مشهد در سال 2011 میباشد روشها:این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی نیرو های سازمان دوم پلیس شامل94 زن و164 مرد به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته در مرکز درمانی پلیس انجام شد داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss16 تحلیل شد.نتایج و یافته ها:بین آگاهی و نگرش و همچنین بین آگاهی ومهارت ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت اما بین نگرش و مهارت ارتباط آماری معنی داری وجود داشت p<0/05 با توجه به نقش اساسی نیرو های درمانی پلیس در هنگام بحران های شیمیایی هسته ای و بیو لوژیکی افزایش آگاهی نگرش ومهارت این کارکنان برای محافظت خود و سپس نجات افراد آسیب دیده در بحران در قالب برنامه ای مدون جهت آموزش و تمرین تئوری و عملی به منظور واکنش صحیح جهت کنترل بحران شیمیایی هسته ای و بیولوژریکی ضرورتی اساسی است

کلمات کلیدی:
شیمیایی،میکروبی،هسته ای،آگاهی،نگرش،مهارت ،کارکنان سازمان دوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540342/