CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر بخشی آموزش کاربرد شناسی زبان بر افزایش عزت نفس اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

عنوان مقاله: بررسی اثر بخشی آموزش کاربرد شناسی زبان بر افزایش عزت نفس اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ناحیه 2 شهر یزد
شناسه (COI) مقاله: ELLTE02_082
منتشر شده در همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره نعمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
امین نعیمی - استاد راهنما
محمد حسین فلاح - استاد مشاور

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش تعیین میزان اثر بخشی آموزش کاربرد شناسی زبان بر افزایش عزت نفس اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ناحیه دو یزد می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین پژوهش حاضر را می توان درقلمرو پژوهشهای تجربی (شبه آزمایشی) در نظر گرفت. در این پژوهش از روش شبه تجربی پیش آزمون، پس آزمون استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه دو یزد سال تحصیلی 95-94 (به تعداد 2880 نفر) می باشد. نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای بوده و دو گروه 15 نفره که یکی به عنوان گواه و دیگری به عنوان آزمایش منظور شد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد که شامل 58 ماده است و احساسات و عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند که شخص آزمودنی باید به این مواد با علامت گذاری در چهار خانه (به من شبیه است بله یا به من شبیه نیست خیر ) پاسخ دهد. بررسی ها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. آموزش در ده جلسه صورت گرفت. هرکدام از گفتار کنشها دارای ده عنوان و سه سطح بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد و در نتیجه تاثیر آموزش کاربرد شناسی زبان بر رشد عزت نفس اجتماعی دانش آموزان تایید می شود.

کلمات کلیدی:
کاربرد شناسی زبان، عزت نفس اجتماعی، دانش آموزان دختر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540267/