CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای و توجیه اقتصادی آن

عنوان مقاله: دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای و توجیه اقتصادی آن
شناسه (COI) مقاله: 47_4151757890
منتشر شده در یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود بهشتی زاده - دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر-دانشجوی عمران

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق تهیه بتن سبک ساز های با استفاده از سنگ دان ههای طبیعی و بهبود خواص مقاومتی آن به میزان مطلوب است. در واقع هدف، ساختن بتن سبکی است که علاوه بر قابلیت اجراء در سقف، تیرها و ستون ها، از آن به علت دارا بودن مقاومت مناسب به عنوان بتن اصلی سازه استفاده کرد.بر اساس بازدیدها و کاوش های متعددی که در محدودة استان آذربایجا ن شرقی با همکاری بخش مطالعات زمین شناسی استان انجام گرفت، یک نوع سنگ دانه بسیار سبک که دارای معادنی با ذخایر غنی میباشد یافت شد،که دارای خصوصیات مقاومتی خوبی میباشد و از این مصالح در ساختن بتن مذکور استفاده شده است.آزمایشاتی که بر روی مصالح سنگی انجام شده است شامل: شناخت دان هها از لحاظ زمین شناسی، اندازه گیری میزان جذب آب دانه ها در زما نهای مختلف- انداز هگیری چگالی دانه های مصالح در دو حالت خشک شده در هوا و اشباع با سطح خشک ( S S D)و تعیین میزان رطوبت دان هها از حالت خشک شده در هوا به حالت خشک شده در گرمچال و آزمایشاتی که بر روی نمون ههای بتنی انجام شده است شامل: انداز هگیری مقاومت فشاری نمون هها و بررسی و مقایسه نتایج، با نتایج آزمایشات نمون ههای بتنی مربوط به بت نهای سبک متداول میباشد.در ساخت نمونه ها تأثیر جایگزینی ماسه به جای ریز دانه و فیلرهای گوناگون ب ه جای سیمان و همچنین اثرافزودن یهایی نظیر میکرو سیلیس و فوق روان کننده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت با تکیه بر نتایج به دست آمده از آزمایشات و مطالعاتی که روی مواد تشکیل دهنده و پارامترهای مقاومتی بتن مذکور انجام گرفت، طرح اختلاطی ارائه شده است که مشکلات مقاومتی بتنه¬ای سبک ساز های متداول رانداشته در عین حال صرفة اقتصادی آن نیز برای مصارف عملی در کارگا ههای ساختمانی توجی هپذیر است.

کلمات کلیدی:
بتن سبک سازه ای، سنگدانه های طبیعی، مقاومت فشاری، افزودنی های شیمیایی، مصالح سنگی، پارامترهای مقاومتی، طرح اختلاط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/529/