تخمین نرخ پدیده قوس برگشتی بر روی خطوط انتقال با شبیه سازی متلب

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,049

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMIS01_040

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

برخورد صاعقه به خطوط هوایی نیرو می تواند در زمانی بسیار کوتاه ، اضافه ولتاژهای بزرگی را در قسمت های مختلف خط پدید آورد که نهایتاً منجر به تخلیه الکتریکی و اتصال کوتاه گردد. بروز قوس در طول زنجیره مقره و برقراری جریان موجی از سمت برج به سیم های فاز اصطلاحاً قوس برگشتی (BackFlashover) نام دارد. در بررسی عملکرد خطوط در مقابل پدیده صاعقه و مطالعه پدیده قوس برگشتی، طول زنجیره مقره، تعداد، نوع و محل سیم های محافظ هوایی، مقاومت مناسب پایه برج، شکل و ابعاد شاخکهای جرقه گیر، برقگیرها و موارد دیگر دخیل می باشند. علی رغم انجام مطالعات گسترده در خصوص وقوع پدیده قوس برگشتی در طول سال های اخیر، تا به حال مطالعات جامعی در این خصوص با در نظر گرفتن و پیاده سازی مدل دقیق تمامی عناصر و عوامل تاثیرگذار بر وقوع این پدیده صورت نگرفته و لذا نتایج ارائه شده در این خصوص تا حد زیادی نسبی بوده و ارزیابی دقیقی را در اختیار نمی دهد. در این مطالعه قصد بر آن است که تأثیر عوامل مختلف بر وقوع این پدیده، به طور تومان پیاده سازی شده تا بتوان با مدلسازی دقیق هریک از این عوامل ، راهکاری مناسب جهت کاهش نرخ وقوع قوس برگشتی ارائه نمود.

نویسندگان

ثائر روح اللهی عربی

گروه مهندسی برق، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

عبدالعزیز کلته

گروه مهندسی برق، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران