تاثیر توسعه شبکه های اجتماعی بر مسائل ژئوپولیتیکجمهوری اسلامی ایران

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

442

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCONF02_034

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

فضای شبکه های اجتماعی، عرصه وسیعی از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد می کند. از آثارفضای مجازی شبکه های اجتماعی را در جوامع به خصوص جوامع درحال گذار مانند ایران، ایجاد بحرانهویت ملی و دینی میباشد. سؤالی که در این تحقیق در پی پاسخگویی به آن میباشیم این است کهپیامدهای توسعه شبکه های اجتماعی بر مسائل ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ جهت پاسخبه سوال فوق دو فرضیه در نظر گرفته شده است. فرضیه اول: توسعه شبکه های اجتماعی میتواند مولفه-های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متحول کند. فرضیه دوم: توسعه شبکه های اجتماعی میتواندمولفه های هویت ملی جمهوری اسلامی ایران را متحول کند. در این تحقیق با هدف: -1تحلیل تاثیرتوسعه شبکه های اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک ایران. -2تبیین مولفهه ای امنیت جمهوری اسلامیایران. -3تبیین مولفه های هویت ملی جمهوری اسلامی ایران و بهدلیل رشد شبکه های اجتماعی در ایرانو تأثیر تعیین کننده ای که میتواند بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد از اهمیت اساسیبرخوردار میباشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است نشان میدهدکه نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسلهای دیگر در معرض آثار ناشیاز شبکه های اجتماعی مجازیاند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت و ناهمگونی های هویتی را در میانطیف گسترده ای از جوانان به وجود آورده و به نحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. همچنین شبکه-های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت ساز شدهاند و عوامل معناساز هویتی رادستخوش تغییر نموده اند

کلیدواژه ها:

ژئوپلیتیک ، شبکه های اجتماعی ، فضای مجازی و ایران

نویسندگان

نسیممحمدی کاکرودی
نسیم محمدی کاکرودی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

یوسفزین العابدین عموقین
یوسف زین العابدین عموقین

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • جنکینز، ریچارد، 1391، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، نشر ...
 • اورت، ام. راجرز و شومیکر، فلوید، 1376، رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی ...
 • احمدی، سیدعباس، 1384، جایگاه ایران در نظریه‌های ژئوپلیتیک، تهران، اولین ...
 • سلطانی فر، محمد، طری، خدیجه، 1390، تبیین تاثیر فناوری های ...
 • مک کوایل، دنیس، 1380، مخاطب شناسی. ترجمه مهدی منتظر قائم، ...
 • کاستلز، مانوئل، 1380، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علی ...
 • مجتهدزاده، پیروز، عسکری، سهراب، 1384، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تهران، ...
 • مجتهدزاده، پیروز، 1379، ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی، مطالعه روابط ...
 • پرسکات، 1358، گرایش‌های تازه در جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میر ...
 • قاسمی، حاکم، 1372، برداشتهای متفاوت از امنیت ملی، فصلنامه سیاسیت ...
 • گل محمدی، احمد، 1380، جهانی‌شدن فرهنگ و هویت، تهران، نشر ...
 • تاجیک، محمدرضا، 1379، روشنفکری ایرانی و معمای هویت ملی، فصلنامه ... [مقاله ژورنالی]
 • فاضلی‌نیا، نفیسه، 1385، ژئوپلیتیک شیعه و مسئله‌ی امنیت ملی ایران، ...