CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L

عنوان مقاله: اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_109
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

رحمت اله جهانشاهی - کارشناس حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد
عبدالرضا جعفری - دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
برمک جعفری حقیقی - دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علی رحیمی - کارشناس حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی گیاه بابونه بود که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1392 در منطقه یاسوج با 3 تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح 0،5و100 کیلوگرم در هکتار و تنش خشکی در 4 سطح شاهد 0و1- بار،3- بار و 4- بار بودند صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد گل عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و وزن هزار دانه بود. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار گردید. بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2S0 عدم تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به میزان 293/7 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0S3 کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار و عدم مصرف نیتروژن به میزان 108/3 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمار N2S0 عدم تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به میزان 7/96 به دست آمد. با توجه به اینکه بیشترین میزان عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار عدم کاربرد تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد، لذا این تیمار به کشاورزان و کارشناسان توصیه می گردد

کلمات کلیدی:
بابونه ، وزن هزار دانه عملكرد گل ، ياسوج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/520723/