CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با نوع رشته ورزشی انتخابی در بین معلولان جسمی ورزشکار

عنوان مقاله: رابطه بین تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با نوع رشته ورزشی انتخابی در بین معلولان جسمی ورزشکار
شناسه ملی مقاله: PSESCONF01_044
منتشر شده در اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

امید مهتاب - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد سنندج
سروه هجرت - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد سنندج
ام الکلثوم قادری - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد سنندج
سردار طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد سنندج

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه تیپ شخصیت و هوش هیجانی با نوع رشته انتخابی در بین معلولان جسمی ورزشکار می باشد. نتایج پژوهش نشان داد بین میزان تیپ شخصیت برونگرا و نوع رشته ورزشی مورد علاقه فقط در گروه cp و بین میزان تیپ شخصیت برونگرا و نوع رشته ورزشی(واقعی) در دو گروه معلولین جنگی و cp رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (P<0.05).همچنین بین میزان تیپ شخصیت درونگرا و نوع رشته ورزشی(مورد علاقه) در سه گروه ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05). بین هوش هیجانی و نوع رشته ورزشی مورد علاقه و واقعی نیز در سه گروه معلول رابطه منفی و معکوسی برقرار است و بین میزان هوش هیجانی و تیپ شخصیت درونگرا در هر سه گروه، معلولین جنگی ،کوتوله ها و cp ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. (P<0.05) . و در آخر بین میزان مولفه های هوش هیجانی(به جز خود اگاهی) و هوش هیجانی در بین سه گروهcp- معلولین جنگی- کوتوله ها تفاوت معنی داری وجود دارد(P<0.05). نتیجه گیری: معلولان درونگرا با هوش هیجانی بالا به سمت ورزش های انفرادی می روند و تفاوت در مولفه های هوش هیجانی در انتخاب نوع رشته ورزشی تاثیر گذار است

کلمات کلیدی:
تیپ شخصیتی، هوش هیجانی، ورزش، معلولان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/515502/