CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط حساسیت جریانات نقدی عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط حساسیت جریانات نقدی عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: NCTMH02_083
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

راضیه فاتح - کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش

خلاصه مقاله:
پیش بینی جریانهای نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریانهای نقد در مدلهای ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت سود سهام، بهره و سایر تعهدات، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت و استفاده از جریانهای نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با بررسی ارتباط بین حساسیت جریانهای نقدی عملیاتی و سطح نگهداشت وجوه « مدلهای تصمیمگیری است. هدف اصلی این تحقیق نقد در شرکتهای پذیرفته شده در می باشد که در این راستا میزان » بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 تا 1393 جریانهای نقدی عملیاتی ،سودآوری، محدودیت مالی ، اندازه شرکت و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل و میزان نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته می باشند. فرصتهای رشد شرکت نیز به عنوان متغیر کنترل می باشد. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد میزان جریان نقدی عملیاتی، سودآوری، نسبت بدهی، اندازه شرکت و فرصتهای رشد ارتباط مستقیم و معناداری با سطح نگهداشت وجه نقد دارند و محدودیت مالی ارتباط معکوس و معناداری با سطح نگهداشت وجه نقد دارد

کلمات کلیدی:
سطح نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، سودآوری، جریان نقدی عملیاتی، نسبت بدهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/510738/