CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای چندگانه مراتع

عنوان مقاله: ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای چندگانه مراتع
شناسه (COI) مقاله: AETCONF01_040
منتشر شده در کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید علی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
محمود احمدپوربرازجانی - استادیار گروه مهندسی اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
شجاع موسی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
حسین مودی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
بسیاری از خدمات اکوسیستم مرتعی به عنوان جزئی از اکوسیستم طبیعی مورد چشمپوشی قرارگرفتهاند. اگرچه نقش اقتصادی تولید علوفه و چرای دام ملموستر است اما دیگر خدمات اکوسیستمی مراتع نقش بسیار مهمتری نسبتبه تولیدات مستقیم دارا میباشند. هدف اصلی این تحقیق، تصریح مدلهایی جهت ارزشگذاری کالاها و خدمات اکوسیستم مراتع ایران میباشد. در این مطالعه 8 کارکرد شامل تنظیم آب، حفاظت خاک، چرخه مواد مغذی، تشکیلخاک، دفع مواد زائد، تنظیم اختلال، تولید علوفه و گیاهان دارویی مورد بحث واقع شده است. ارزشگذاری هر منبع زیست محیطی از جمله مرتع دو کاربرد مهم دارد که اهمیت آن را برجستهتر مینماید. اول، جهت جلب حمایتهایاقتصادی برای حفاظت از مراتع و تعیین میزان خسارت برای تخریب کنندگان مرتع و دوم اینکه ارزشهای برآورد شده میتواند در تولید درآمد ناخالص بخشی از اقتصاد مورد استفاده قرار داده شود. با توجه به بررسیهای انجام گرفته، لحاظ نمودن ارزشهای محاسبه شده در تحلیل اقتصادی پروژههای مرتعداری و همچنین لحاظ نمودن ارزشهای کل محاسبه شده در ارزیابی طرحها و پروژههای عمرانی به عنوان هزینههای اجتماعی پیشنهاد میگردد

کلمات کلیدی:
ارزشگذاري اقتصادي، خدمات اكوسيستم، مرتع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/509063/