CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار مهاجم دریای خزر Mnemiopsis leidyi و شانه دار دریای سیاه Beroe ovata

عنوان مقاله: مقایسه فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار مهاجم دریای خزر Mnemiopsis leidyi و شانه دار دریای سیاه Beroe ovata
شناسه ملی مقاله: ICMST06_145
منتشر شده در ششمین همایش علوم و فنون دریایی در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر سعیدی - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
حسینعلی رستمی - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
غلامرضا سالاروند - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
آذین زاهدی - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

خلاصه مقاله:
شانه دار دریای خزر Mnemiopsis Leidyi یک مهاجم غیربومی آبهای سواحل حوزه جنوبی دریای خزر و شکارچی تخم و لاروکیلکا ماهیان و رقیب غذایی آنها در سالهای اخیر گزارش گردیده است. در مبارزه و کنترل M.leidyi بروش بیولوژیک در دریای سیاه از شانه دار شکارچی Beroe استفاده شد. در بررسی و شناسایی فون انگلیی و فلورمیکروبی(باکتریایی)M.leidyi از تاریخ 3 تا 19 جولای 2003 در اعماق 20 و 50 متر 18 ایستگاه سواحل حوزه جنوبی دریای خزر 278 نمونه و در ماههای جولای و اگوست 2003 به ترتیب 22 و 14 نمونه Beroe دریایی مرمره و دریای سیاه پس از نگهداری در فرمالین 5 درصد مورد بررسی قرار گرفتند صددرصد نمونه های M.leidyi مورد بررسی از نظر فون انگلی منفی بودند امام 83 درصد شانه دارBeroe دریای مرمره با شدت حداقل 4200 و حداکثر 21000 عدد به تریکودینا کتنوفورا آلوده بودند. 4 نمونه دریای سیاه که از شوری های مختلف 21/6 تا 12/6 در هزار گرفته شده72 درصد T.ctenophoraآلوده بودند که حداقل آلودگی در شوریهای کمتر از 14/9 در هزاربا تعداد 130 عدد تریکودینا و حداکثر آلودگی در شوری 21/6 در هزار با تعداد 2600-10500 عدد تریکو دنیا ثبت گردید . در شوریهای کمتر از 14/9 در هزار تریکودنیاها دژنره شده بودند. بررسی شناسایی فلورمیکروبی (باکتریها) 18 نمونه آب دریای خزر و بترتیب 36 و 9 نمونه شانه دارM.leidyi و Beroe مورد بررسی قرار گرفتند که در گروه باکتری های گرم مثبت 9 گونه و باکتری های گرم منفی 11 گونه شناسایی شد. در مقایسه بین فون انگلی شانه دار مهاجم دریای خزر M.leidyi و Beroe اختلاف معنی دار وجود دارد اما در مقایسه فلور میکروبی در برخی از انواع باکتری ها شباهت و در برخی دیگر تفاوت وجود دارد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/5067/