بررسی اثر زمان تأخیر در اندازه گیری تنش برجا به کمک اثر کایزر با استفاده از روش انتشار آوایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدار تنش برجا از پارامترهای مهم در طراحی سازه های زیرزمینی است. روشهایمتداول اندازه گیری تنش برجا مانند روش شکست هیدرولیکی دو ضعف عمده الف) زمانزیاد و ب) هزینه بر دارند، از این رو، اندازه گیری تنش برجا به روشهای غیرمستقیم در حالگسترش است. از جمله روش های غیرمستقیم اندازه گیری تنش برجا، روش انتشار آوایی استکه برمبنای تئوری اثر کایزر استوار است. سنگ وقتی تحت تنش قرار می گیرد، سیگنال هایصوتی منتشر می کند. این پدیده انتشار آکوستیک نامیده می شود و اثر کایزر به عنوان فقدانانتشار آکوستیک در سطوح تنش پایین تر از تنش ماکزیمم اعمال شده قبلی تعریف می شود.به عبارت دیگر تا زمانی که سنگ به سطح تنش پیشین خود نرسد، انتشار آکوستیکیچشم گیری از خود نشان نمی دهد. عوامل متعددی در اثر کایزر مؤثر است که از جمله آن هامی توان به زمان تأخیر، دما، فابریک سنگ، تخلخل، سطوح درزه و ناپیوستگی و به طورکلیساختارهای زمین شناسی اشاره کرد. در این تحقیق بررسی اثر زمان تأخیر در اثر کایزر بررسیشده است. به زمانی که بین عملیات گرفتن مغزه و آزمایش انتشار آوایی سپری می شود، زمانتأخیر اطلاق می شود. نمونه سنگ های آهک برای بررسی انتخاب و پس از پیش بارگذاری آزمایش انتشار آوایی با زمان تأخیرهای مختلف (5 دقیقه، 2، 7، 20، 40 و 90 روز) روی این نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که نسبت تنش بازیابی شده به تنش پیشین تا یکمحدوده زمانی (20 روز)، کم تر از یک و بعد از آن روند افزایشی داشته و به یک رسیده (60روز) تا این که بعد از گذشت سه ماه از یک بیش تر می شود.

نویسندگان

محمود خسروی کارشک

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک سنگ

مرتضی احمدی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک سنگ