CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت چابکی نیروی کارکارکنان توزیع برق شهرستان آمل

عنوان مقاله: بررسی وضعیت چابکی نیروی کارکارکنان توزیع برق شهرستان آمل
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_098
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب گل آقازاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحدنور
علی فلاح - عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدنور
داود کیاکجوری - عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدچالوس

خلاصه مقاله:
امروزه چابکی و پویایی از ضرورتهای اصلی هر سازمان در توانایی پاسحگویی به تغییرات محیط است. پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی وضعیت چابکی نیروی کار کارکنان توزیع برق شهرستان امل صورت گرفته است. چابکی نیروی کار بر اساس نظر شری های و کاروسکی (۲۰۱۴) در ابعاد (پویایی، انعطاف پذیری ارتجاعی (مقاومت)، انطباق (تطبیقی) درنظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی اجرا شده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان توزیع نیروی برق شهرستان آمل بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۰۸ پرسشنامه دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است که روایی آن قابل تأیید می باشد. همچنین برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS از روش آماری تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت چابکی نیروی کار و ابعاد آن در کارکنان توزیع برق شهرستان آمل در سطح مطلوب قرار دارد

کلمات کلیدی:
نيروي چابك ، چابكي ، پويايي ، مقاومت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/500055/