CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورتی انکارناپذیر در فرایند یاددهی-یادگیری

عنوان مقاله: سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورتی انکارناپذیر در فرایند یاددهی-یادگیری
شناسه (COI) مقاله: ICPE02_730
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی زارع مقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهبندان
زهره مرادی رودمعجنی - دانشجو دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام سجاد (ع) بیرجند
علی اکبر ایزدی رود معجنی - کارشناس امور اداری، دانشگاه تربت حیدریه
اعظم گمنام - فرهنگی، مدیریت آموزش وپرورش شهرستان زیرکوه، خراسان جنوبی

خلاصه مقاله:
اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن اصطلاح جدیدی تحت عنوانسواد فناوری اطلاعات و ارتباطات گردیده است. انجمن کتابخانه ای امریکا سواد ICTرا در هفتمؤلفه، شرح دادن، دسترسی، ارزیابی، مدیریت، ترکیب، خلق و ارتباط تعریف کرده است. در سوادICTدو بخش عمده مدنظر است، اول اینکه سواد ICTیعنی استفاده از ICTو داشتن آگاهی ودانش نسبت به آن و دوم استفاده خلاقانه و انتقادی از اطلاعات، یعنی نهتنها فرد بتواند یک سری ازاطلاعات را به دست آورد بلکه بتواند آنها را بر اساس ملاکهای مشخص مورد ارزیابی قرار دادهو در صورت نیاز به صورت خلاقانه با یکدیگر ترکیب کرده و درنهایت آنها را با دیگران بهاشتراک گذارد و از اطلاعات دیگران با استفاده از ابزارهای ارتباطی گوناگون استفاده نماید. اینپژوهش از نوع پژوهشهای مروری بوده است و به بررسی جنبه های مختلف سواد فناوری اطلاعاتو ارتباطات در فرایند یاددهی-یادگیری در نظریات و پژوهشهای دیگر پرداخته است. نتایج اینپژوهش نشان داد که ضرورت سواد ICTدر فرایند یاددهی-یادگیری در سه جنبه ضرورت برایآموزش دهنده، ضرورت برای محتوا و فرایند و ضرورت برای آموزش گیرنده مطرح میگردد.اینکه آیا وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات برای فرایند یاددهی-یادگیری ضروری است یا نه درمبانی نظری این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است و ازآنجاییکه در پژوهشهای زیادی، ارتباطفناوریهای اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری به اثبات رسیدهاست، ضرورت آنها برای فرایند یاددهی-یادگیری موردپذیرش قرار میگیرد

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندیاددهی-یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/498243/