منظرکوهستان بررسی های پیرامون آلپ غربی پس ازقرن 18

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 343

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MANZAR-6-28_007

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

چکیده مقاله:

نوشتارحاضر رابطه متقابل کوهستان مردم ساکن درآن و فرایند ساماندهی تحول و محافظت ازآن را بررسی می کند برای نیل به این هدف کوهستانهای آلپ غربی و قرن 18میلادی که اولین نشانه های توجه به کوهستان را میتوان درآن رصد کرد به عنوان مبدا قرارگرفته است نقطه آغاز این بحث نوع نگاه به کوهستان خواهد بود چگونه کوهستان درطول چندقرن اخیر و تدریجا به موضع شناخت و به موازات آن منظری ارزشمند تحسین شده و محافظت شده و کوه ها به منبعی نمادین برای جوامع مدرن تبدیل شده است درادامه نقش کوه درپروژه های سرزمینی یا مشارکتی مورد پرسش قرار خواهد گرفت با این حال هرفرهنگ و تمدن به روش خود کوهستان و ارزشهای منسوب به آن را تبیین می کند هرتحلیلی باید به یک بسترتاریخی و فرهنگی نسبت داده شود بدون ورود به بحثهای ترتیب زمانی گفتمان های مطرح شده درمورد آلپ عصرروشنگری هم زمان با شورواشتیاق نسبت به سرزمین های کوهستانی وهمچنین شروع شکل گیری آگاهی علمی درموردآنهاست

نویسندگان

آن اسگارد

دپارتمان جغرافی و محیط دانشگاه ژنو سوئیس

سیدمحمدباقر منصوری

پژوهشگردکتری معماری دانشگاه پاریس est فرانسه