CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مبانی روان شناختی برنامه ریزی آموزشی و درسی

عنوان مقاله: مبانی روان شناختی برنامه ریزی آموزشی و درسی
شناسه ملی مقاله: ICH01_111
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا عطایی - دکتری علوم تربیتی وعضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
این مقاله با هدف بررسی مبانی روان شناختی برنامه ریزی آموزشی و درسی و با روش مروری و کتابخانه ای صورت پذیرفت. هیچ یک از واژگان مهم و کلیدی مبنا است که در علوم تربیتی عبارت است از بحث از موقعیتتمام امکانات و محدودیت های انسان و ضرورت هایی که زندگی او را همواره تحت تأثیر قرار می دهد یا به تعبیری مبانی هسته های است که از آن بایدها و نبایدها (اصول) اتخاذ می شود. در قسمت برنامه ریزی آموزشی و درسی که با یادگیری فراگیر سروکار دارد، در رویکردهای مختلف مانند مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناسی و... مورد بررسی قرار می گیرد، که از میان این مبانی تنها به مبانی روان شناسی اکتفا می کنیم که در روان شناسی نیز در مکاتب مختلف روان شناسی بحث می شود که در اینجا تنها به دیدگاه مکاتب شناختی، رفتارگرایی، انسان گرایی و روان شناسی داشت پرداخت این یافته ها نشان می دهد که: هر کدام از این مکاتب یاد شده در مورد یادگیری و نیازهای انسان سخنی دارند که در برنامه ریزی درسی و آموزشی کاربرد فراوان دارد و باید برنامه ریزان این خصوصیات را در نظر داشته باشند تا در هر زمینه انسان های متخصص، کارآمد و متعهد تربیت شوند.

کلمات کلیدی:
مبانی،آموزش،روانشناسی،برنامه ریزی درسی و آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/486441/