CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقاوم سازی ابنیه تاریخی به روش تسلیح مغزه

عنوان مقاله: مقاوم سازی ابنیه تاریخی به روش تسلیح مغزه
شناسه ملی مقاله: ARCHITECTUREUR01_188
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی شهری - دانشجوی دکتری عمران-سازه دانشگاه خوارزمی
علی معصومی - دانشیار گروه عمران دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
میراث ملت ها در بسیاری از نقاط دنیا اغلب شامل فرم های معماری، ساختمان ها و سازه هایی است که با مصالح بنایی غیر مسلح ساخته شده اند. علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی این سازه ها، بناهایی از این دست، معمولا ارزش اقتصادی مهمی نیز دارند.اینگونه سازه ها همواره یکی از آسیب پذیرترین سازه ها در زلزله های گذشته بوده اند. روش تسلیح مغزه به عنوان روشی کارآمد برای مقاوم سازی آنها مطرح است.در این مطالعه ،پژوهش های صورت پذیرفته تا کنون مرور گردیده است. با وجود کارهای انجام شده در زمینه مقاوم سازی سازه های بنایی غیر مسلح به روش تسلیح مغزه با این حال در هیچ یک از مطالعات انجام گرفته، بررسی عمیقی بر روی پارامترهای تاثیر گذار بر بهبود عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری صورت نگرفته و مطالعه پارامتری بر روی این موضوع انجام نشده است، لذادر این خصوص ضرورت انجام پژوهش های آتی در جهت بهبود عملکرد لرزه ای این روش مقاوم سازی و مطالعه خاص مصالح بومی بیان گردیده است.

کلمات کلیدی:
مقاوم سازی، ابنیه تاریخی، روش تسلیح مغزه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/484552/