CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعارض سازمانی درشرکت داده ورزان مهرگلستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعارض سازمانی درشرکت داده ورزان مهرگلستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_255
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد صفری - کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نورکردکوی ایران

خلاصه مقاله:
اززمانی که دانش به عنوان منبع حیاتی سازمان ها شناخته شد تلاشها برای به کارگیری سیاستهای مدیریت دانش دو چندان شده است یکی ازجنبه های مدیریت دانش که درپژوهشهای علمی به آن اشاره نشده است رابطه مدیریت دانش با تعارض سازمانی است ازاین رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعارض سازمانی درکارکنان شرکت داده ورزان مهرگلستان می باشد این پژوهش کاربردی و بروش توصیفی همبستگی انجام شده است جامعه اماری شامل 63 نفر ازکارکنان شرکت داده ورزان مهر گلستان بوده و برای گرداوری اطلاعات ازپرسشنامه مدیریت دانش نوناکو و تعارض سازمانی خود ساخته پژوهشگر استفاده شده است روایی پرسشنامه طبق نظر محققین و متخصصین و پایایی آن با استفاده ازمعیار الفای کرونباخ تعیین شده است داده ها با استفاده ازنرم افزار اماری spss نسخه 19 و با روشهای امارتوصیفی و ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته های این پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت دانش و تعارض سازمانی همبستگی منفی وجود دارد و مولفه اجتماعی سازی بیشترین همبستگی و مولفه ترکیب کردن کمترین همبستگی را داشته اند

کلمات کلیدی:
مديريت دانش ، تعارض سازماني ، شركت داده ورزان مهرگلستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/481195/