CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی شکاف پژوهشی مدیریت دانش معنایی: مرورادبیات درسالهای 1985-2014

عنوان مقاله: شناسایی شکاف پژوهشی مدیریت دانش معنایی: مرورادبیات درسالهای 1985-2014
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_070
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

صبا صارمی نیا - دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
علیرضا حسن زاده - دانشیارگروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

خلاصه مقاله:
امروزه دانش به عنوان سرمایه ای کلیدی و مدیریت آن سبب توسعه و رقابت پذیری است اما اجرای مدیریت دانش چالشهای بسیاری را برای سازمان ایجادمی کند و پژوهشهای متعددی جهت پیاده سازی آن ارایه شده است اما با پیشرفت فناوری ایده های جدیدی درحوزه هوشمندسازی داده مطرح شده و ظهوروب معنایی انگیزه ای تازه به پژوهشهای قدیمی درحوزه پیادهس ازی مدیریت دانش بخشیده است حوزه مدیریت دانش معنایی دارای گستره عظیمی است و مطالعات مختلفی دراین حوزه صورت گرفته است اما باتوجه به تازگی و تنوع موضوعی دراین حوزه جامعیت مطالعات محل سوال است لذا دراین پژوهش بااقدام به مرور ادبیات مدیریت دانش معنایی د رسالهای 1985-2014 و طبقه بندی موضوعی آنها شکافهای پژوهشی دراین حوزه مورد بررسی قرارگرفته است دراین پژوهش تعداد 78مقاله مرتبط با حوزه مدیریت دانش معنایی مورد بررسی قرارگرفته و جهت این تحلیل و بررسی ازمعیارهای موضوعی جهت طبقه بندی تحت عناوین : لایه های فناوری معنایی /حوزه دانشی مورد پوشش اثرگذاری درحوزه فناوری معنایی و نوع اثرگذاری پژوهش درعلم استفاده شده است

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، وب معنایی ، مدیریت دانش معنایی ، شکاف پژوهشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/481016/