CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ی فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک قوامین استان مرکزی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ی فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک قوامین استان مرکزی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_013
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمانه رضازاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
زین العابدین رحمانی - استادیار دانشگاه پیام نورمرکزساری

خلاصه مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری crm و فرایند مدیریت دانش برکسب مزیت رقابتی به انجام رسید جامعه اماری این تحقیق کلیه کارکنان و مشتریان بانک قوامین دراستان مرکزی میب اشند 150نفر ازکارکنان و 150نفر ازمشتریان به عنوان نمونه اماری و باروش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند این پژوهش ازحیث هدف پژوهشی کاربردی و روش انجام تحقیق پیمایشی است همچنین ازپرسشنامه جهت گرداوری داده ها استفاده شده است پس ازتجزیه تحلیل داده ها بااستفاده ازازمون همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار Spss نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM و فرایند مدیریت دانش برکسب مزیت رقابتی می باشد همچنین نتایج تحقیق نشان یدهد که تاثیر جذب نگهداری و رشد و ارتقا مشتری برکسب مزیت رقابتی تایید میشود و متغیر انتخاب مشتری تاثیری برکسب مزیت رقابتی ندارد علاوه برآن اجزا فرایندهای مدیریت دانش اکتساب دانش ایجاددانش ذخیره دانش توزیع دانش و نگهداری دانش همگی دارای رابطه مثبت و معنی داری با مزیت رقابتی می باشند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480959/