CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_510
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد محمدباقریان - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
محبوبه حسن زاده - عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد واحد رشت

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 211 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی2131 الی 2131 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی، الگوی داده های تابلویی و تحلیل واریانس یک عاملهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که به موازات افزایش)کاهش( در کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود شرکت ها افزایش)کاهش( می یابد. همچنین شواهد نشان داد به موازات افزایش درتخصصحسابرس، ضریب واکنش سود شرکت هاافزایش پیدا می کند و ضریب واکنش سود شرکت هایی که از حسابرس متخصصدر صنعت برخوردار هستند، بیشتر از ضریب واکنشسود شرکت هایی می باشد که حسابرس متخصصدر صنعت ندارند.در نتیجه می توان ادعا نمود متخصص بودن حسابرس در صنعت شرکت مورد رسیدگی خبر خوشی برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه باشد و افزایش در بازده غیر عادی سهام را به همراه خواهدداشت. همچنین در این راستا سایر یافته های پژوهش نشان داد هرچقدر حساسیت نوسانهای بازده اوراق بهادار در ازای نوسانهای بازدهپرتفوی بازار بیشتر باشد امکان کسب بازده غیر عادی نیز کمتر خواهد بود و در شرکت های بزرگ به دلیل حجم زیاد معاملات و تنوع و گستردگی فعالیت ها، امکان افشای تمام جوانب اطلاعاتی برای استفاده کنندگان فراهم نیست و این موضوع منجر به ایجاد شکاف اطلاعاتی و ادراکی و ایجاد فاصله انتظاراتی بین گروه های مختلف شده و در حقیقت عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یافته وافزایش در بازده غیر عادی سهام را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
تخصص حسابرس، کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازده غیر عادی سهام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480942/