CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی با مدل بومی در شرکت های ماشین آلات راهسازی ومعدنی مطالعه موردی: شرکت هپکو

عنوان مقاله: ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی با مدل بومی در شرکت های ماشین آلات راهسازی ومعدنی مطالعه موردی: شرکت هپکو
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_408
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس خمسه - گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
علیرضا کاظمی - گروه مدیریت کسب وکار، دانشگاه صنایع و معادن ، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
این پژوهش در شرکت هپکو به منظور سنجش میزان موفقیت انتقال تکنولوژی های صورت گرفته است. داده های پژوهش به دو طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده و برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان و نیزبا استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گردیده است و نتایج داده های گردآوری شده ازطریق نرم افزارهای آماری AHP,TOPSSIS وEXPERTCHOICE SPSS مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است در این پژوهش براساس مدلی بومی درقالب 4عامل اصلی شامل: 1-عوامل بنگاه 2-عوامل صنعت 3-عوامل ملی 4-عوامل بین المللی نظرات خبرگان با پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارTOPSSISشاخصها بر اساس ضریب نزدیکی آنها رتبه بندی گردیده اند. بر اساس نتایج این پژوهش شاخصهای افزایش بهره وری در صنعت کشور، توسعه عوامل تولید، تدویناولویتهای صنعتی کشور، سطح و نوع تکنولوژی مورد نیاز ،دانش تخصصی سازمان ،توانمندی تکنولوژی شرکت ، توجه به آموزش و توسعه مهارتها و دانش منابع انسانی شرکت، وجود سیاستها و خط و مشی های ملی حمایتگر در این صنعت دارای بیشترین رتبه و همچنین شاخصهای : نوع قراردادهای انتقال تکنولوژی منعقد شده، برقراری مناسبات و روابط تجاری و بینالمللی قوی در سیاستهای ملی ، اختصاص بودجه به امر تحقیق و توسعه بخصوص در حوزه ماشین آلات راهسازی و استفاده از شرکتهای دانش بینان و موسسات علمی پژوهشی، توسعه ساختها و زیر ساختهای صنعتی کشور جهت خود اتکایی این صنعت، امن کردن محیط سیاسی و ثبات در کشور وتعامل سازنده با جهان، ارزیابی های فنی و اقتصادی انتقال تکنولوژی. در این صنعت دارای کمترین رتبه بوده اند.

کلمات کلیدی:
تکنولوژی 1، انتقال تکنولوژی 2، مدیریت تکنولوژی 3،تجاری سازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480841/