CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان بکارگیری فناوریNFCارتباطات میدان نزدیک جهت پرداخت در زندگی روزمره

عنوان مقاله: بررسی میزان بکارگیری فناوریNFCارتباطات میدان نزدیک جهت پرداخت در زندگی روزمره
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_271
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمدمهدی میربهبهانی - مربی، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، ایران

خلاصه مقاله:
این مقاله با هدف بررسی میزان بکارگیری فناوری ارتباطات میدان نزدیک جهت پرداخت در زندگی روزمره توسط مردم در شهرهای بزرگ استان گلستان می باشد که در قالب 3 فرضیه تنظیم شده است.این پژوهش در سطح استان گلستان با حجم نمونه آماری 111 نفر اجرا گردید. از روش توصیفی- پیمایشی برای اجرای تحقیق استفاده شده است. نحوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هایمحقق ساخته عمومی و نیازسنجی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من ویتنی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. محقق ضمن بحث و نتیجهگیری در ارتباط با هر فرضیه به این نتیجه رسید که باید تجهیزات و زیرساخت های لازم برای بکارگیریفناوری ارتباطات میدان نزدیک را شناسایی کرده، سپس به تجهیز استان گلستان بپردازیم، سواد اطلاعاتی مردم جهت استفاده از این فناوری شناسایی کرده، سپس به اموزش و تربیت آن ها بپردازیم. میزان بکارگیری زمینه های مرتبط با فناوری ارتباطات میدان نزدیک توسط مردم در استان را شناساییکرده، سپس با توجه به سواد اطلاعاتی مردم به آموزش و تربیت آن ها پرداخته و طریقه بکارگیری زمینه های مرتبط با فناوری ارتباطات میدان نزدیک را به آن ها بیاموزیم.

کلمات کلیدی:
ارتباطات میدان نزدیک، بررسی میزان بکارگیری فناوری ارتباطات میدان نزدیک، پرداخت در زندگی روزمره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480706/