CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل رابطه بین مولفه های مشارکت و سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خوزستان

عنوان مقاله: تحلیل رابطه بین مولفه های مشارکت و سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خوزستان
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_205
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

میثم شهنی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قائم آقایی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس اداری شرکت برق منطقه ای خوزستان
بکتاش گُله - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مولفه های مشارکت و سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل، مدیران، رئیس گروه ها،کارشناسان و تکنسین های برق(اپراتورهای برق) شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشد. نمونه آماری این پژوهش تعداد 250 نفر از کارکنان (اعم از رسمی و قراردادی) شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشد که 150 نفر آن از نیروهای صفی- عملیاتی شرکت با استفاده از جدول کرچسی مورگان انتخاب شده و تعداد 100 نفر نیز نیروهای ستادی شرکت می باشند که به دلیل در دسترس بودن آنها، از روش تمام شماری استفاده گردید. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه (فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی) جمع آوری شد که دارای روایی محتوایی از نوع متخصصان می باشند، که از طریق مشورت با افراد خبره تایید شده است. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS برای سنجش پایایی آنها، استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین مولفه های مشارکت و سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
بلوغ سازماني، سازگاري فرهنگ سازماني، مشاركت فرهنگ سازماني، فرهنگ سازماني، شركت برق منطقه اي خوزستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480642/