CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

معماری و شیوه زندگی در خانه ایرانی

عنوان مقاله: معماری و شیوه زندگی در خانه ایرانی
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_189
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا تمجیدی - پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

خلاصه مقاله:
در فرهنگ ایرانی، خانه خارج از مفهوم و معنای ظاهری خود، دارای مفهومی عمیق و همسطح با خانواده و مکانی برای شکلگیری معنویت آدمی در طول تاریخ بوده است. با ظهور مدرنیته و صنعتیشدن جوامع، خانه معنایی جدید پیدا کرده است؛ اما در فرهنگ ایرانی به خانه به عنوان وسیلهای با کارکرد موقت نگریسته نمیشود و در واقع، خانه مانند دیگر تولیدات صنعتی و کالبدی، تنها برایبرآوردن نیازهای مادی نیست؛ بلکه دارای روح و مفاهیمی ماورای جسم و کالبد است.باید دانست که خانه و زندگی جاری در آن با تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی، علاوه بر رفع نیازهای مادی، عهدهدار برقراری آرامش معنوی و بستر پاسخگویی به نیازهای روحی انسان، نظیر تفکر، عبادت و آرامش قلب نیز بوده است. معماری و شیوه زندگی در خانه ایرانی همیشه متاثر از فرهنگ و جامعه خود بوده است و امروزه به دلیل گرتهبرداریهای نادرست از معماری سایر کشورها دچار تزلزل اصالت و هویت شده است؛ به گونهای که مفهوم خانه، در زندگی رایج مردم، به مسکن تقلیل یافته است و مسکن چیزی جز یک کالبد قابلزندگی نیست. این مقاله بر آن است که به بررسی معماری و شیوه زندگی در خانههای سنتی ایران و ترویج آن در دوران معاصر بپردازد

کلمات کلیدی:
معماری ایرانی، خانه ایرانی، اقلیم در معماری ایرانی، شیوه زندگی خانه ایرانی، فرهنگ ایرانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480626/