CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد سازمانی در بین مشتریان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان در سال 1394

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد سازمانی در بین مشتریان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_039
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

صادق فریدی - عضو کمیته پژوهش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان،ایران
ابراهیم گلزار - عضو کمیته پژوهش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان،ایران

خلاصه مقاله:
در ارتباطات سازمانی، مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش یابد؛ بویژه در ارتباطات راه دور. در این نوع ارتباطات، شرکتها نیاز بیشتری به اعتماد دارند زیرا در غیر اینصورت، شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزشهایموردنظرشان خواهند داشت. اعتماد برای شرکتها و رهبران آنها بهمنظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلندمدت، امری لازم و ضروری بهنظر میرسد.در این تحقیق درمورد موضوع فرضیه اصلی و پنج زیر فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده ازاطلاعات گرداوری شده توسط پرسشنامه وسنجش آن باروش آلفای کرونباخ ، روشهای آماری وتجزیه وتحلیل مشخص گردید کهعملکرد کارکنان سازمان به اعتماد سازمانی موثر است همچنین زیرفرضیه ها ی روابط دوستانه کارکنان ویکی بودن حرف کارکنان بر عتماد سازمانی موثر و مشارکت ،همدلی و استقبال مدیریت براعتماد سازمانی موثر نیست.

کلمات کلیدی:
اعتماد، مشاركت، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480482/