CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_391
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی عزیززاده - کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه
پرویز مام صالحی - مربی، کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. برای سنجش شاخص اعتماد بیش از حدمدیریتی از دو معیار مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری بیش از حد در داراییها و برای سنجش واکنش سرمایه گذاران از دو معیار بازده سهام و حجم معاملات استفاده شده است. نمونه ی آماری ازبین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران شامل 109 شرکت طی سالهای 1391 تا 1385 می باشد. روش آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیه هایمطرح شده درپژوهش داده های تلفیقی/ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان میدهدکه تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنا دار نمی باشد

کلمات کلیدی:
واكنش سرمايه گذاران، اعتماد بيش از حد، بازده سهام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480443/