CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین تاثیرجذابیت و قابلیت استفاده وب سایت ها در پذیرش بانکداری اینترنتی با استفاده از تئوری مجموعه های راف

عنوان مقاله: تبیین تاثیرجذابیت و قابلیت استفاده وب سایت ها در پذیرش بانکداری اینترنتی با استفاده از تئوری مجموعه های راف
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_370
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد قزل ایاغ - عضو هیات علمی بخش آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
مصطفی پارسامقدم - دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد کرمان، ایران
حمید اکاتی - دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
پیشرفت در زمینه تکنولوژی نقش مهمی دراستراتژی بانک های تجاری ایفا می کند. امروزه مشتریان میتوانند از طریق وب سایت، آگاهی لازم نسبت به محصول را بدست آورند. جذابیت وب سایت نقشمهمی در زمان ماندگاری کاربر و بالا بردن انگیزش برای کاوش و جستجو گری بازی می کند .در این راستا پژوهش حاضر قابلیت استفاده و جذابیت وب سایت بانک ملی ایران را مورد ارزیابی قرار می دهد.بدین منظور در تحقیق حاضر پس از بیان مفهوم متغیرهای جذابیت و قابلیت استفاده از وب سایت ها، به منظور بررسی نقش کلیدی این متغیر ها به عنوان عوامل تعیین کننده در پذیرش بانکداری اینترنتی با در نظر گرفتن میزان پذیرش بانکداری اینترنتی به عنوان صفت تصمیم گیری و در نظر گرفتن صفات وضعیت مختلف و حالات متصور برای آن ها، با استفاده از نرم افزار Rose2 تحلیل داده ها انجام شد. لذاطرح مفهومی این پژوهش دربرگیرنده دو سطح جذابیت و قابلیت استفاده از وب سایت ها می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی در بین نمونه آماری از مشتریانبانک ملی ایران مورد آزمون قرار گرفت. با مقایسه تفاوت های بین موارد مختلف، مجموعه قوانین تولید شد تا میزان تاثیر هریک از متغیرها بر میزان پذیرش بانکداری اینترنتی را بیان کند. که هر قانون در این پژوهش، بیان روابط بین صفات توصیفی با صفت تصمیم گیری می باشد

کلمات کلیدی:
وب سايت، بانكداري اينترنتي، گرايش مشتريان، تئوري مجموعه هاي راف، مجموعه هاي تقريب، طبقه بندي راف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480422/