CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه غنای گونهای، تنوع، یکنواختی و غالبیت علفهایهرز باغ گیاهشناسی مرکزشهر تبریز

عنوان مقاله: مطالعه غنای گونهای، تنوع، یکنواختی و غالبیت علفهایهرز باغ گیاهشناسی مرکزشهر تبریز
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_344
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیروس حسن نژاد - استادیار علومعلفهایهرز، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز، ایران
سهیلا پورحیدرغفاربی - دانشجوی دکتری علوم علفهایهرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، ایران
مطهره موثقی - دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهایهرز، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
مطالعه آلودگی به علفهرز در باغات و شناسایی آنها گام اصلی در کنترل گونههای مهاجم، مدیریت آنها از نظر پراکنش وکاهش غالبیت برخی از آنها میباشد. هدف اصلی از مطالعه حاضر، بررسی شباهت، یکنواختی، و غالبیت گونههای علفهرزپراکنده در مجموعه قطعات زیبای باغ گیاهشناسی دانشگاه تبریز واقع در مرکز شهر تبریز میباشد. بدین منظور، بهار سال 1391 ، نمونهبرداری هایی به صورت روش شبکهای در محل تقاطع خطوطی به فاصله 5 متر در 5 متر از این باغ در قالب 13 قطعه ( 14 هکتار) انجام شد. در مجموع، 52 گونه علفهرز متعلق به 25 خانواده گیاهی در قطعات مختلف این باغ شناسایی شد. بیشترین و کمترین تنوع گونهای با شاخص شانون- وینر 2/41و0/61به ترتیب در قطعات 13 و 7 مشاهده شد بیشترین و کمترین غنای گونهای (تعداد گونه علفهرز در مترمربع) به ترتیب در قطعات 2 و 5 و بیشترین و کمترین تنوع گونهای به ترتیب در قطعات 11 و 7 مشاهده شد. بالا بودن شاخص غالبیت سیمپسون14/78 درقطعه 1 نشان ازحضور گونههای مهاجم و کاهش تنوع گونهای در این قطعه دارد. سس درختی Cuscuta monogyna به عنوان گونه انگلی شاخ و برگ با شاخص غالبیت نسبی 3/55 از گونههای مهاجم باغ میباشد. حضور این علفهرز انگلی تنها در یک قطعه از 13 قطعه مورد مطالعه، اعلام خطری است برای ممانعت از پراکنش آن در سایر قطعات میباشد

کلمات کلیدی:
باغ گياهشناسي، تنوع گونهاي، علفهرز، غنا، غالبيت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480398/