CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه معیارهای عملکرد کارت ارزیابی متوازن با روش دلفی و رتبه بندی آنها با ماتریس رتبه ای در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: مطالعه معیارهای عملکرد کارت ارزیابی متوازن با روش دلفی و رتبه بندی آنها با ماتریس رتبه ای در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_323
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد رحمانی - کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور دماوند
امید اسلام زاده - دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

خلاصه مقاله:
کارت ارزیابی متوازن چارچوبی است که چشم اندازهای کلیدی یک سازمان را به راهبرد اصلی آن پیوند می دهد. هدف از این تحقیق شناسایی چشم اندازهای مهم کارت ارزیابی متوازن و مولفه های آن در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوعکاربردی و توصیفی پیمایشی بود. نمونه تحقیق در مرحله دلفی 10 نفر و در مرحله بعد شامل 120 نفر از متخصصین حوزه بود که به پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای جهت آزمون فرضیه ها پاسخ دادند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی (استفاده از نظر خبرگان و مطالعه ادبیات گذشته) معیارهای کارت ارزیابی متوازن و مولفه های هریک در بورس اوراق بهادار تهران شناساییشدند. در این مرحله 6 چشم انداز با زیرمعیارهای مختلف شناسایی شد. چشم انداز مالی با هشت مولفه، چشم انداز داخلی با هفت مولفه، چشم انداز یادگیری و رشد با هشت مولفه، چشم انداز مشتری با شش مولفه، چشم انداز اجتماعی با پنج مولفه و چشم انداز زیست محیطی با چهار مولفه شناسایی شدند. سپس بعد از این مرحله با استفاده از روش فرآیند تحلیل رتبهای به رتبه بندی هر یک از این عوامل پرداخته شد. نتیجه نهایی نشان داد که مولفه های مربوط به هر یک از چشم اندازها از رتبه متفاوتی برخوردارند.

کلمات کلیدی:
كارت ارزيابي متوازن، معيارها، بورس اوراق بهادار تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480377/