CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و الگوهای خرید

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و الگوهای خرید
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_318
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابوالفضل خورکی
لیلا آندرواژ
آزاده ابراهیمی راد
طاهر هیالی

خلاصه مقاله:
خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزش های فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک زندگی آینده فرددارد . در این میان حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان باعث انگیز ه آنان نسبت به موفقیت تحصیلی می شود. این پژوهشمطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان سال سوم هنرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اهواز بودند که از این جامعه 340 نفر دانش آموز 170 دختر و 170 پسر( با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیریتصادفی ) انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند و نحوه خرید روزانه از پولتوجیبی دانش آموزان در کلاس سوم دبیرستان به عنوان شاخص عملکردی استفاده شد. داده ها به کمک رو شهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان داد الگوی خرید با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبتمعنی دارو با سبک های فرزندپروری سهل گیر و مستبدانه رابطه منفی و معنی داری دارد .نهایتاً با استفاده از تحلیل رگرسیونگام به گام مشخص شد که شیوه تربیتی مقتدرانه پیش بینی کننده قوی برای متغیر الگوی خرید است . بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در الگوی خرید دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد لذا آموزش والدین درباره شیوه های تربیتی نوجوانان می تواند باعث موفقیت مالی آنان در آینده شود.

کلمات کلیدی:
شیوه تربیتی، الگوی خرید و دانشآموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480372/