CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مولفه های 4cبازاریابی بر افزایش فروش بیمه درمان مطالعه موردی: شرکت های بیمه استان گیلان

عنوان مقاله: بررسی مولفه های 4cبازاریابی بر افزایش فروش بیمه درمان مطالعه موردی: شرکت های بیمه استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_311
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شبر شبان
حمیدرضا علیپور

خلاصه مقاله:
بازاریابی علمی بیمه درمان یکی از راه کارهای اساسی جهت توسعه این نوع بیمه ها در کشور به شمار می رود. مدل4C یکی ازمدل های پیشرفته بازاریابی است که متناظر با مدل4P بازاریابی شکل گرفته و با مورد توجه قرار دادن دیدگاه های مشتریان در مورد محصول یا خدمت، از یک سو فروش، درآمد و سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر باعث افزایش رضایت مشتریان و خریداران و تامین نیازهای آنان می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی مولفه های4c بازاریابی بر افزایش فروش بیمه درمان در شرکت های بیمه واقع در استان گیلان است. بدین منظور از طریق رگرسیون و روش همبستگی به تاثیر مولفه های پاسخ به نیاز مشتریان، هزینه خدمت برای مشتری، برقراری ارتباط با مشتری و سهولت دسترسی مشتریان پرداخته شده است. از ابزار پرسشنامه استاندار برای جمع آوری داده ها استفاده شده و 132 نفر از فروشندگان بیمه به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داده شد که از میان عوامل مذکور تنهاهرینه خدمت برای مشتریان بر افزایش بیمه درمان تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین مشخص شد که از میان عوامل موثر پاسخ به نیاز مشتریان با ضریب 61520 بیشترین تاثیر را داشته است و پس از آن دو عامل برقراری ارتباط با ضریب 61000 و سهولت دسترسی مشتریان با ضریب 61103 در رتبه های بعدی قرار دارد.

کلمات کلیدی:
آميخته هاي بازاريابي، مولفه هاي4C/بيمه درمان، افزايش فروش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480365/