CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر مدیریت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطیپ

عنوان مقاله: تاثیر مدیریت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطیپ
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_275
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه محمودی - کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سینا خردیار - استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

خلاصه مقاله:
شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند. در مبانی نظری مدیریت سودبیان می گردد که اطلاعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگی تفسیر سرمایه گذاران و واکنش آنها نسبت به اطلاعات مالیافشا شده توسط شرکت ها اثر می گذارد و بنابراین بر میزان توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر بازار از طریق گزارشگری مالی دستکاری شده نیز موثر است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سال های 1387 تا 1392 میباشد و تعداد 95 شرکت بعد از انجام فرایند نمونه گیری انتخاب شدهاست. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میان مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط پیچیده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط پویا(الف) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و نیز بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط پویا(ب) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، عدم اطمينان محيطي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480330/