CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران

عنوان مقاله: رابطه هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_227
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

ام البنین یوسفی - دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:
کارل آلبرشت ( 2003 ) معتقد است که هوش سازمانی قابلیت یک سازمان در تحرک بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز دادن این توانایی در جهت تحقق رسالت سازمانی است. همانطور که در دنیای انسانی، انسانهایی موفقتر خواهند بود کهدرجه هوشی بالاتری داشته باشند و بتوانند از این ضریب هوشی به خوبی استفاده کنند در دنیای سازمانی نیز سازمانهایی موفقتر هستند که بتوانند ضریب هوشی بالاتری برای خود ایجاد کرده و با مدیریت بهینه آن بالاترین بهرهوری را از نیروی انسانی و سایر منابع کسب کنند. از سوی دیگر در رفتار شهروندی سازمانی بطور کل آن دسته از رفتارها مورد توجه قرارمیگیرد که به رغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد در سایه انجام آنها از جانب کارکنان برای سازمان منفعت ایجاد میشود، بنابراین ارتباط این دو آیتم مهم در سازمان می تواند به بهره وری سازمانی منجر شود.این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران صورت پذیرفته است که از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری دادهها شامل: کتابخانهای و میدانی بوده است و از دو پرسشنامه استاندارد شده هوش سازمانی آلبرشت ورفتارشهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی استفاده شده است که به طور ویژه رابطه هفت عامل از قبیل: چشمانداز راهبردی، میل به تغییر، سازگاری، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، رضایت درونی و گسترش دانش با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده این مطلب است که بین هوش سازمانی با توجه به فاکتورهای تفکیک شده آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
هوش سازماني، رفتار شهروندي سازماني،ابعاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480282/