CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نوسانات نرخ بهره و ارز بر بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

عنوان مقاله: بررسی نوسانات نرخ بهره و ارز بر بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_221
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسفندیار محمدی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام
حبیبه درویشی - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد ایلام
مریم چراغیان - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد ایلام

خلاصه مقاله:
از جمله مهمترین بازارهای هر کشوری میتوان به بازار سرمایه و به طور ویژه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمودی از بازار سرمایه اشاره نمود که تأثیر قابل توجهی بر رشد مداوم و توسعه اقتصادی هر کشور داشته و مسیر را برای نیل به این مهم مهیامیسازد. اما بازار بورس و تغییرات و تحولات آن خود تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر متغیرهای کلان اقتصادی نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره است که آگاهی از چگونگی تأثیر این متغیرها بر بازار مذکور میتواند سهم بسزایی در کارایی و عملکرد آن ایفانموده و از این رو لزوم بررسی آن احساس میشود. از این رو مطالعه حاضر کوششی برای بررسی تأثیر نرخ ارز و نرخ بهره بر بازدهی سهام بانکهای خصوصی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است. دادههای پژوهش نیز به صورت فصلی و برای دورهی 1378 تا 1393 میباشد که از گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت بورس اوراقبهادار تهران استخراج گردیدهاند. علاوه بر آن به منظور تجزیه و تحلیل نیز با توجه به ماهیت دادهها از روش اقتصاد سنجیدادههای تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان دهنده آن است که میان نرخ بهره و بازدهی سهام بانکهای خصوصی عرضه شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطهی مثبت و معنیدار برقرار بوده و با افزایش نرخ بهره به تبع آن بازدهی سهام نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج بیانگر رابطه ی منفی و معنیدار نرخ ارز و بازده سهام مذکور بوده و با افزایش نرخ ارز بازدهی سهام کاهش یافته است. با توجه به این نتایج و تأثیر معنیداری که این دو متغیر کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در بازار بورس اوراق بهادار دارند لذا لزوم توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی در حوزهی بازار بورس اوراق بهادار به این دو مهم احساس میشود.

کلمات کلیدی:
بازدهي سهام، نرخ ارز، نرخ بهره، روش رگرسيوني دادههاي تلفيقي، بورس اوراق بهادار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480276/