CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی آزمایشگاهی سختی شکست مخلوط آسفالتی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی سختی شکست مخلوط آسفالتی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره
شناسه ملی مقاله: ICSAU03_1455
منتشر شده در سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی سعیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شاهرود،
ایمان آقایان - استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شاهرود

خلاصه مقاله:
ترک خوردگی در شرایط دمایی پایین یکی از علل اصلی خرابی در رویه های آسفالتی است. تکرار بارگذاری ترافیکی و چرخه های آب و هوایی باعث بوجود آمدن تنش های کششی در سطح زیرین لایه آسفالت شده و این امر باعث پیدایشو رشد ترک در رویه آسفالت میشود. این فرآیند منجر به کاهش عمر مفید روسازی و کیفیت سواری وسایل نقلیه می- گردد. از این رو درک کاملی از رفتار و مشخصات آسفالت و علل و مکانیزم های ترک خوردگی میتواند باعث صرفه جویی در منابع کشور شود. در این پژوهش به منظور بررسی سختی شکست نمونه های آسفالت تحت مود 1 بارگذاری ) KIC ) ،از آزمون خمش سه نقطه ای بر روی نمونه های نیم دایره ای شکل استفاده شده است. بارگذاری نمونه ها با سرعت یکنواخت 5 میلی متر بر دقیقه و در دمای 15 - درجه سانتی گراد انجام گرفت. نمونه های آسفالت با مغزه گیری از روسازی با عمر بهره برداری 2 سال تهیه شده است. بر اساس نمودار نیرو-تغییر مکان بدست آمده از آزمایش، رفتار آسفالت در این دما خطی است. انرژی شکست نمونه ها با محاسبه سطح زیر نمودار نیرو-تغییر مکان تا لحظه گسیختگی تعیین شد. به منظور در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک آسفالت و بررسی بهتر مقاومت ترک خوردگی، میزان رهاشدگی انرژی کرنشی ) مقدار بحرانی انتگرال جی JIC ( محاسبه شد. برای این منظور سه ترک با طول های 11 و 21 و 01 میلی متر به صورت قائم در وسط لبه صاف نمونه های نیم دایره ای شکل ایجاد شد. بررسی انرژی شکست برای نمونه ها با طول ترک های مختلف نشان داد که مقدار انرژی شکست با افزایش طول ترک کاهش مییابد.

کلمات کلیدی:
انتگرال جی، آزمون خمش نیم دایره، روسازی آسفالتی، رشد ترک، سختی شکست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/470469/