CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر ژل میکروسیلیس الیافدار بر مقاومت فشاری بتن معمولی

عنوان مقاله: تاثیر ژل میکروسیلیس الیافدار بر مقاومت فشاری بتن معمولی
شناسه (COI) مقاله: ICSAU03_0174
منتشر شده در سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین لطفی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا انتظاری - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم عزیزی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- زلزله، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

خلاصه مقاله:
درسالهای اخیرکاربرد انواع مختلف الیاف و موادافزودنی دربتن افزایش روبه رشدی یافته است . الیاف پلیپروپیلن نیز نوعی الیاف پلیمری است که افزودن آن به بتن موجب بهبود خواص آن میشود. در این پژوهش از ماده افزودنی ژل میکروسیلیس الیافدار استفاده شده است. این ژل، حاوی الیاف پلیپروپیلن، میکروسیلیس و فوق روانساز میباشد. در این پژوهش از این ماده به میزان 0و6 و /5 ،5 ،2/5 و7/5 درصد وزن سیمان مصرفی استفاده شده است. با تغییر چند فاکتور مهم در رفتار بتن از جمله، تغییر درصد ژل، کاهش 20 درصدی میزان سیمان و کاهش آب مصرفی، رفتار فشاری بتن مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و کمتریندرصد تغییر مقاومت فشاری نسبت به طرح شاهد در حالتیکه سیمان هیچگونه تغییری نیافته، بهترتیب مربوط به طرح1-.56-C و 1-2.5-C و به میزان بهترتیب82/1و-8/1 درصدمی باشد دراین دوطرح به ترتیب از7/5و2/5درصد ژل استفاده شده است. اما بیشترین و کمترین تغییر در مقاومت کششی، در حالتیکه سیمان 20 درصد کاهش یافته، مربوط به طرحC-5-3وC-6.5-2 است که به ترتیب 67/7و3/6درصد نسبت به طرح شاهد مقاومت فشاری افزایش یافته استدراین دوطرح نیز به ترتیب از6/5 و 5درصد ژل استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
بتن معمولی، ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس الیافدار، مقاومت فشاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/469197/