CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی روانشناختی کارکنان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی روانشناختی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_086
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره موسوی کاشی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سحر اکابر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید دانشگاه آزاد اسلامی کرج
نگین آرقند - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید دانشگاه آزاد اسلامی کرج

خلاصه مقاله:
به یقین یادگیری منشا اصلی مزیت رقابتی و تحول است. دراین راستا سازمان های موفق برای نیل به اهدافخود نکات و راهکارهای ویژه ای را سرلوحه فعالیت های اقتصادی خود قرار داده اند که از این میان پایبندیخدمت به مشتری یا مشتری مداری و دارا بودن فرهنگ سازمانی برخوردار از بصیرت را می توان نام برد،ازطرفی دیگر با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان کارکنان آن هستند تحول و بقای هر سازمان بستگی بهمیزان توانا بودن منابع انسانی آن سازمان دارد به همین دلیل در عصر حاضر سازمان هایی موفق هستند کههمه کارکنان آن برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند و وظیفه مدیر فراهم آوردن شرایط مناسب برای اینروند می باشد یادگیری سازمانی یک فرآیند و مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان می انجامد ودربرگیرنده رفتار سازمانی مشخص است که در سازمان های یادگیرنده اعمال می گردد و در چنین سازمانهایی همه شرایط یادگیری برای اعضا فراهم می شود وافراد پیوسته برای کاربرد آن همت می گمارند. اینپژوهش به منظور بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی صورت گرفته است که بهمنظورجمع آوری داده ها از 2پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه شماره یک مربوط به مولفه هایتوانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه شماره دو مربوط به مولفه های یادگیری سازمانی می باشد. جامعهآماری این پژوهش کارکنان سازمان امورمالیاتی استان البرز می باشد که تعداد آنها 260 نفر می باشد. اینپرسشنامه بر اساس نمونه آماری بدست امده از جدول مورگان میان153نفر توزیع گردیده است. بهمنظورتجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نتایج، از نرم افزار SPSSاستفاده شده است

کلمات کلیدی:
توانمند سازي، توانمند سازي روانشناختي، يادگيري سازماني

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/461091/