CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین قیمت محصولات با میزان رضایتمندی مشتریان شرکت بهپخش تبریز

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین قیمت محصولات با میزان رضایتمندی مشتریان شرکت بهپخش تبریز
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_052
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا شعبانی پور - مدرس دانشگاه وکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی
محمدحسین ثنائی محمدی - مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداری ایران
حامد پاشائی - حسابرس داخلی شرکت های گروه نقشینه چاپ تبریز
حامد پورجمال - مدرس دانشگاه وکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی

خلاصه مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصولات با رضایت مندی مشتریان در شرکت به پخش تبریز درسال 94 انجام شد. روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیقشامل کلیه کارکنان شرکت به پخش تبریز می باشد که از بین آنها 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونهپژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات، از پرسشنامه 28 سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دکتر مقیمیو همکاران و پرسشنامه 30 سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون tمستقل تحلیل شد. نتایج بدست آمده پیش بینی می کند که بین ارزیابیمیزان قیمت محصولات در همه ابعاد (بعد اطمینان از قیمت، بعد شفافیت قیمت، بعد قیمت نسبی، بعد نرخ کیفیت– قیمت، بعد منطقی بودن قیمت) به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایت مندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجوددارد. و بالاخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت، تفاوت معنی داری بدست آمد.

کلمات کلیدی:
ابعاد قيمت محصول، ارتباط قيمت با رضايت مندي مشتري، رضايت مندي مشتري

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/461057/