CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه حیطه روانشناختی در زنان بارور و نا بارور

عنوان مقاله: مقایسه حیطه روانشناختی در زنان بارور و نا بارور
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_290
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

کاظم گرام - دکترای روانشناسی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزادواحد اراک
امین دهقان - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد ،واحد اراک -نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه حیط روانشناختی زنان بارور و نابارورشهراراک بود. این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بوده که برای اینمنظور 50 نفر از زنان بارور و تعداد 50 نفر هم از زنان نابارور کهبه بیمارستان طالقانی مراجعه می کردند به صورت تصادفی سادهانتخاب شدند. در این پژوهش از دو ابزار صمیمیت زناشویی وکیفیت زندگی استفاده شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از t مستقلاستفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بینحیط روانشناختی زنان بارور و زنان نابارور وجود دارد. و فرضیهتحقیق تایید شد.می توان نتیجه گرفت که حیطه روانشناختی درزنان بارور بالاتر است.

کلمات کلیدی:
حيط روانشناختي، زنان بارور، زنان نابارور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/460303/