CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی بتن پاششی مورد استفاده در پانل های پیش ساخته ی سبک سه بعدی و تعیین خصوصیات آن

عنوان مقاله: مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی بتن پاششی مورد استفاده در پانل های پیش ساخته ی سبک سه بعدی و تعیین خصوصیات آن
شناسه (COI) مقاله: NCNMS04_089
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران زینلیان - گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
امید خواجه خباز - گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
علیرضا خواجه خباز - گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:
در این تحقیق به مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی بتن پاششی مورد استفاده در پانل های پیش ساخته ی سبک سهبعدی پرداخته شده است. هدف از این تحقیق بدست آوردن اطلاعات دقیق در مورد خصوصیات این نوع بتن از جملهمدول الاستیییته و رری پواسن و استفاده ی این اطلاعات برای مدلیازی های عددی می باشد. به همین منظورمطابق با نشریه ی 385 دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی، دو جعبه ی فلزی با ابعاد600mm x 600mm x 150 mm تهیه شد و داخل آن بتن پاششی با طرح اختلاط مشخص پاشیده شد. یکی از جعبه ها در حالت اییتاده و جهت پاشش بتن به صورت عمود بر آن و مطابق با شرایط واقعی دیوار پانلی و دیگری در حالت افقی، به نحوی که جهت پاشش بتن از بالا و عمود بر آن انجام گرفت. پس از گذشت 28 روز از زمان پاشیدن بتن، نمونه های استوانه ای با ارتفاع 14/6cm و قطر 7/3cm با روش مغزه گیری تهیه شد و سپس این مغزه ها تحت آزمایش دینامیکی غیر مخرب فراصوتی 4 قرار گرفتند. با توجه به آزمایش انجام شده بر روی مغزه ها، مقاومت ظاهری،مدول الاستیییته، رری پواسن، مدول برشی و دیگر خواص مغزه های بتن پاششی بدست آمدند. همچنین مغزه هایگرفته شده از دو جعبه ی مذکور از لحاظ خصوصیات با یکدیگر مقاییه شدند تا تأثیر جهت پاشش بتن و جهت گرفتنمغزه ها از نمونه ها تعیین گردد.

کلمات کلیدی:
سییتم پانل پیش ساخته ی سبک سه بعدی، بتن پاششی، مدول الاستیییته، رری پواسن، آزمایش دینامیکی فراصوتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/448643/