CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر رسانه و ابزار مجازی بر جامعه پذیری افراد

عنوان مقاله: بررسی تاثیر رسانه و ابزار مجازی بر جامعه پذیری افراد
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_252
منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شاهرخ نعمتی - دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان اردبیل
سینا نوری - دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان اردبیل
نیما اربابی - دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان اردبیل

خلاصه مقاله:
مقاله حاضر با هدف تحلیل اثرات رسانه ها و ابزار مجازی بر جامعه پذیری افراد به ویژه کودکان و برخیمتغیرهای رسانه ای اثرگذار بر این رابطه، به نگارش درآمده است.امروزه، نقش رسانهها در جامعهپذیری اولیه کودکان و جامعه پذیری درازمدت بزرگسالان، بطور گسترده،مورد قبول قرار گرفته است؛ رسانه ها در کنار خانواده و آموزش و پرورش، از جمله عوامل جامعه پذیرکردن افراد یک جامعه هستند.آنچه رسانه ها به نمایش می گذارند برگرفته از فرهنگ جامعه است و می-تواند بر ان نیز تاثیر بگذارد؛ رسانه ها و ابزار مجازی با عرضه کردن نقش ها و رفتارهایی که برای ثباتاجتماعی مطلوب می باشند، به عنوان عاملی مهم (هم در جامعه پذیری رسمی و هم غیر رسمی) ایفاینقش می کنند و از آنجا که رسانه ها نقش صدایی مقتدر را برای همه مردم بر عهده دارند و همچنین مردممقدار زمان متنابهی را صرف آنها می کنند؛ بنابراین رسانه ها در صف اول عوامل جامعه پذیرکننده قرارمی گیرند. هرچند که به عقیده عده ای، هنوز اثبات ماهوی موضوع، تقریباً غیر ممکن است؛ زیرا از یکطرف، هرتأثیری از سوی رسانه ها، بی درنگ، با سایر تأثیرات ناشی از محیط اجتماعی و خانواده، درهممی آمیزد. با وجود این، برخی فرضیات اساسی درباره اثرات بالقوه رسانه ها، در سیاست های کنترلرسانه ها، تصمیم گیری های خود رسانه و هنجارها و انتظارات والدین در رابطه با استفاده کودکان ازرسانه ها، متجلی می شوند.

کلمات کلیدی:
ابزار مجازی، تلوزیون، جامعه پذیری، رسانه های ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441040/