CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحولات خانواده در ایران با تکیه بر رویکرد افول خانواده

عنوان مقاله: تحولات خانواده در ایران با تکیه بر رویکرد افول خانواده
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_228
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصوره لوله آور - استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرجان رشوند - دانشجوی دکتری جمعیتشناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
موضوع تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه شناسی خانواده طی دهه های اخیر است. درپی تحولات دهه های اخیر، به ویژه دو دهه ی گذشته، جامعه ایران در همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی، شاهدتغییر سبک زند گی و گرایش این سبک به سوی شیوه های غربی و مدرن بوده است. این دگرگونی ها در عرصهزندگی خانوادگی به اشکال مختلف بروز و ظهور یافته اند. این مقاله به موضوع تحولات خانواده در ایران با تکیه بررویکرد افول خانواده پرداخته است. نظریه پردازان این رویکرد به منظور تبیین افول خانواده در جوامع غربی بهشاخص های همچون فردگرای ، تاخیر ازدواج، کوچک شدن بعد خانوار و افزایش طلاق استناد می کنند. یافته هایاین پژوهش حاکی از آن است که در جامعه ایران، گرچه شواهد موجود دلالت بر حاکمیت رویکرد افول خانواده دارداما واقعیات اجتماعی دیگری از جمله عمومی ازدواج، مقدس بودن نهاد خانواده و نگرش مثبت نسبت به ازدواج وتشکیل خانواده و رایج بودن ازدواج خویشاوندی و... بیانگر آن است که خانواده در جامعه ایران همچنان به عنواننهادی مستحکم و بنیادین مورد توجه می باشد. بنابراین جهت تحلیل تحولات خانواده ایرانی رویکرد افولخانواده به عنوان یک دیدگاه نظری ناکارآمد تلقی شده و می بایست جهت تبیین و درک تحولات آن ازتلفیقی از تئوری های مرتبط با حوزه تحولات خانواده استفاده نمود.

کلمات کلیدی:
تحول خانواده، افول خانواده، فردگرای ، تاخیرازدواج، طلاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441016/