CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثربخشی محرک های بویایی و شنوایی بر ادراک زمان در انسان های سالم و معتاد

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی محرک های بویایی و شنوایی بر ادراک زمان در انسان های سالم و معتاد
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_202
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی فاطمی زاده - کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه حکمت رضوی

خلاصه مقاله:
ادبیات تحقیقی بسیاری در مورد ادراک زمان که در تمام رفتارهای ارگانیسم زنده در جریان است وجود دارد. در روانشناسیاجتماعی نیز تحقیقات زیادی وجود دارد که به موضوع شکل گیری رفتار با توجه به زمان می پردازد. ابتدایی ترین محرکهایی که مورد توجه انسان قرار میگیرند، محرک های حسی است.در مطالعه حاضر این فرضیه بررسی شد که محرک هایحسی باعث ایجاد تغییر ویا اثر مستقیم در ادراک زمان میشوند. روش : در این تحقیق، 60 مرد بالغ بین بیست تا سی سالعادی و 100 مرد بیست تا سی سال مصرف کننده ی مواد به روش در دسترس انتخاب گردیدند. با استفاده از دوشاخه از انواعمحرک های حسی که کمترین میزان اختیار بر درک آنهاست، مورد سنجش قرار گرفت. تاثیر محرک های بویایی توسطاسانسهای بویایی و محرک شنواییهای توسط انواع مختلف موسیقی بر ادراک زمان برگزیده شد. نتیجه گیری : نتایجی کهحاصل از تحلیل واریانس از طریق ازمون آنوا صورت گرفت حاکی از معنادار بودن تفاوت میانگین بین سه گروه بدون محرک ،موسیقی ، اسانس در بین نمونه های جمع اوری شده از افراد سالم بود که در این بین تاثیر موسیقی و اسانس های بویایی برروی ادراک زمان سبب کمتر درک شدن زمان طی شده گردید که اختلاف این میانگین به دست امده از گروه بدون محرکمعنادار بوده است.

کلمات کلیدی:
ادراک زمان ، محرک حسی ، اسانس بویایی، موسیقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440992/