CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان شیروان

عنوان مقاله: اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان شیروان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_166
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم خجسته نیام - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حسین برآبادی - عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بجنورد
محمد محمدی پور - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

خلاصه مقاله:
برای بررسی هدف اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری بر تعارضات والد- نوجوان از روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد ، جامعه آماری ، دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان شیروان درسال تحصیلی 93-92 بودند. نمونه آماری شامل 40 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب وبه شکل تصادفی به دوگروه 20 نفره (گروه گواه وکنترل) تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه والد- فرزند موری- ای اشتراس بود. جلسات آموزشی به مدت 8 جلسه 1/5 ساعته وبه صورت هفتگی اجرا شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای فرزندپروری توانسته ، تعارض کلی ، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکیدانش آموزان را با والدین شان به طور معنا داری کاهش داده و توانایی استفاده از راهبردهای استدلال رادرآنها به طور معناداریافزایش دهد .نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت هایفرزندپرورری در کاهش تعارضات بین دانش آموزان با والدینشان اثرگذار است.

کلمات کلیدی:
مهارت های فرزندپروری ، تعارضات ، نوجوان ، والدین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440959/