CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه خیانت زناشویی ، سرسختی روان شناختی در افراد مطلقه و عادی شهر اهواز

عنوان مقاله: مقایسه خیانت زناشویی ، سرسختی روان شناختی در افراد مطلقه و عادی شهر اهواز
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_156
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهین طلایی زاده - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان ، واحد اهواز

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه خیانت زناشویی، سرسختی روان شناختی افراد مطلقه و عادی شهر اهوازمی باشد. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان و مردانمطلقه و عادی ساکن اهواز بودند. با مراجعه به دادگاه های مختلف شهر اهواز، تعداد 60 نفر از افراد مطلقه و 60نفر از افراد عادی (هر گروه 30 نفر زن، 30 نفر مرد)در همان منطقه با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخابشدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خیانت زناشویی مارک واتلی، ، سرسختی روانشناختی کوباسا پاسخدادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج حاصل ازآزمون مانوا نشان داد که بین دو گروه از نظر خیانت زناشویی و سرسختی روانشناختی تفاوت معنی داری وجوددارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آنوا نیز بیانگر آن بود که بین افراد مطلقه و عادی در زیر مقیاس هایسرسختی روانشناختی شامل دو بعد تعهد و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
خیانت زناشویی ، سرسختی روان شناختی، طلاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440950/