CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت فعلی نظام آموزش استعدادهای درخشان در ایران با تاکید بر رفع چالش ها

عنوان مقاله: بررسی وضعیت فعلی نظام آموزش استعدادهای درخشان در ایران با تاکید بر رفع چالش ها
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_092
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهرزاد خسروی نژاد - دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهشید مهرجو - دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت فعلی نظام آموزش استعدادهای درخشان در ایران با تاکیدبر رفع چالش ها بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، عوامل اجرایی - مراکز استعدادهای درخشان استان خوزستان در سال تحصیلی 94-93 بوده اند، که از این تعداد 210نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بودکه 37 گویه طراحی گردید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برابر(0/87) بود استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که مشکلات مالی- مادی، محتوایی، تکنولوژیکی، شناسایی و گزینش از موانع و محدودیت های موجود در نظام آموزش استعدادهای درخشان استان خوزستان بوده اند.

کلمات کلیدی:
آموزش استعدادهای درخشان، نظام آموزش تیزهوشان، نظریه های آموزش استعدادهای درخشان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440893/