CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زاهدان

عنوان مقاله: بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زاهدان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_056
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه دهمرده - دانشجوی کارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه خوارزمی تهران
نرگس شیخ - مربی آموزش و پرورش
مهناز فرخ نژاد - مربی آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوتاخلاقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زاهدان می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتداییشهر زاهدان را در سال تحصیلی 93-94 شامل می شود. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کوریانس استفادهشد و قبل از آزمون فرضیه ها، برای اطمینان از این که دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نمرات پیش آزمون قضاوت اخلاقی واستدلال با هم مشابه هستند، آزمون Tمستقل برای سنجش اختلاف بین میانگین پیش آزمون در گروه به عمل آمد. نتایجحاصل از پژوهش نشان می دهد؛ روشهای تدریس فلسفی منجر به افزایش مملوس مولفه قضاوت اخلاقی آزمودنی های گروهآزمایش شده است و فرضیه تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان اثبات می گردد.

کلمات کلیدی:
آموزش فلسفه به کودکان، اجتماع پژوهشی، رشد قضاوت اخلاقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440858/