CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان اثربخشی حلقه های کندوکاو در کلاس بر ارتقای فکرو یادگیری درکودکان (مطالعه موردی: پایه های اول و دوم ابتدایی مدارس شهر زاهدان)

عنوان مقاله: بررسی میزان اثربخشی حلقه های کندوکاو در کلاس بر ارتقای فکرو یادگیری درکودکان (مطالعه موردی: پایه های اول و دوم ابتدایی مدارس شهر زاهدان)
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_055
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه دهمرده - دانشجوی کارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه خوارزمی تهران
شهین بذرافشان - مربی آموزش و پرورش
سمیرا ملک - مربی آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، برسی میزان اثربخشی حلقه های کندوکاو در کلاس بر ارتقای فکر و یادگیری در کودکان است.جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 94-1393بودند. حجم نمونه ی این تحقیق 800 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ماهیتموضوع و اهداف پژوهش ایجاب میکرد که از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شود. بر این اساس جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، آزمون دانکن و...) استفاده گردید. نتایج تحلیل های آماری نشانگر آن بودکه بین سه سطح حلقه های کندوکاو (سطح پایین ، سطح متوسط و سطح بالا) تفاوت وجود دارد. از سوی دیگر در سطح بالایحلقه های کندوکاو میزان اثربخشی بالاست.

کلمات کلیدی:
حلقه های کندوکاو، ارتقای یادگیری، کودکان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440857/