CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر بازی آموزشی بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بازی آموزشی بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_052
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه موسوی زاده - گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
مهرناز احمدی مبارکه - گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
از آنجاییکه بازی های آموزشی یکی از بخش های مهم در پژوهش های آموزشی می باشد، این مقاله بهبررسی و مطالعه اثربخشی بازی های آموزشی بر زبان آموزی کودکان در یک جامعه آماری متشکل از290 دانش آموز پرداخته است. با توجه به روش نمونه برداری تصادفی منظم، نمونه مورد بررسی در اینپژوهش، شامل 40 نفر کودک دختر برگرفته از پیش دبستانی شهر اندیشه می باشد به طوریکه 40 دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم می شوند. هدف در این مقالهمطالعه اثر بازی های آموزشی بر زبان آموزی کودکان با استفاده از روش آزمون توسعه زبان ابتداییویرایش سوم می باشد که شامل سه فرضیه می باشد به این شرح: بازی های آموزشی بر واژگان تصویری،واژگان ربطی، و واژگان شفاهی تاثیر مستقیم دارد. داده های بدست آمده در این پژوهش، پس از توصیفآن ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره واکاوی (تجزیه و تحلیل) می شوند. واکاوی داده هابه عنوان یافته های پژوهش، نشان می دهد که بازی های آموزشی (شکل ها و رنگ ها، میوه ها، وجانوران) بر مؤلفه های زبان آموزی (واژگان تصویری، واژگان ربطی، و واژگان شفاهی) تأثیر معناداریدارند. در پایان، پیشنهاد هایی جهت توسعه پژوهش های آتی بیان می شود.

کلمات کلیدی:
بازی آموزشی، زبان آموزی، آزمون توسعه زبان ابتدایی ویرایش سوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440854/